Reumatoidalne zapalenie stawów RZS, Reumatyzm u dzieci MIZS

lekarstwa2 0

Celekoksyb – ostrożnie

Celekoksyb (celecoxib) to niesterydowy lek przeciwzapalny (NLPZ) wykorzystywany w leczeniu stanów zapalnych i bólu m.in w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Amerykańska Agencja ds Żywności i Leków (FDA) ostrzega, że leki zawierające jako substancję czynną celekoksyb...

Depositphotos_14310073_s 0

Tofacitinib w leczeniu chorób autoimmunoligicznych

Tofacitinib to inhibitor enzymu kinaz Janusowych (JAK) opracowany przez firmę Pfizer Limited, występujący pod handlową nazwą Kselyanz (Xeljanz). Stosowany w leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów w nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego u pacjentów, u...

lekarstwa2 0

Czy leczenie biologiczne można przerwać?

Na 34. Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych, która odbyła się w Warszawie w dniach 20-21 maja 2015 pani profesor Anna Filipowicz-Sosnowska z Instytutu Reumatologii podsumowała aktualny stan wiedzy na temat leczenia biologicznego –...

248_s 0

Leczenie chirurgiczne RZS

U niektórych osób w wyniku choroby dochodzi do znacznego zniszczenia poszczególnych stawów, a bóle utrudniają chodzenie i sprawne funkcjonowanie. Może okazać się, że konieczne jest leczenie operacyjne. O zabiegu operacyjnym decyduje reumatolog w porozumieniu...

Rehabilitacja osób starszych 0

RZS u osób starszych

Zazwyczaj podaje się, że RZS jest chorobą ludzi młodych – najczęstsze zachorowania notuje się u kobiet między 30 a 50 rokiem życia. Ale jak podają badacze 1/3 zachorowań ma miejsce u osób po 60...